Odkazy na zákony

 

Právní předpisy, podle kterých ČSÚ realizuje zasílání, sběr a zpracování statistických výkazů jsou zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a každoročně vydávaná vyhláška o Programu statistických zjišťování na příslušný rok.
Znění výše uvedeného zákona můžete nalézt na webové stránce ČSÚ na adrese https://www.czso.cz/csu/czso/zakon_o_statni_statisticke_sluzbe a program statistických zjišťování na https://www.czso.cz/csu/vykazy/program_statistickych_zjistovani.