Nejčastější dotazy a odpovědi

 

Nalezeno 75 otázek.
1K čemu vlastně statistické výkazy slouží?1092 přístupů
2Je vyplňování výkazů povinné?3887 přístupů
3Proč byla vybrána právě moje firma? Podle jakých kritérií vybíráte zpravodajské jednotky (respondenty)? 1826 přístupů
4Jak zjistím, kdy a které výkazy mám vyplňovat? 3062 přístupů
5Jakým způsobem mám vyplnit výkaz? Kam mám výkaz odeslat?1397 přístupů
6Obdržel jsem Oznámení o zpravodajské povinnosti, výkazy k vyplnění však nevidím. Proč mi zasíláte Oznámení o zpravodajské povinnosti?750 přístupů
7Po zadání IČO v aplikaci „Výkazy podle IČO“ nevidím žádnou zpravodajskou povinnost. Skutečně zpravodajskou povinnost nemám?507 přístupů
8Zobrazování výkazů v aplikaci „Výkazy podle IČO“ na přelomu roku. Jak naleznu výkaz vztahující se k předchozímu roku? Potřebuji vyplnit výkaz za minulý rok. 204 přístupů
9Kde zjistím kontakt na zpracovatele výkazu?271 přístupů
10Existují vzory výkazů?1482 přístupů
11Jak jsou vykázaná data chráněna?287 přístupů
12Dochází ke snižování zátěže respondentů?331 přístupů
13Proč musím ve vašich výkazech vyplňovat údaje, které jsem již poskytl jiné státní instituci? Nemůžete informace sdílet mezi sebou?562 přístupů
14Mohu požadovat proplacení nákladů za vyplnění statistických výkazů? 929 přístupů
15Jak zjistím, že byl výkaz Českému statistickému úřadu doručen?587 přístupů
16Kde zjistím, které výkazy jsem již odevzdal a které mám ještě vyplnit? Jak zjistím, že jsem již splnil zpravodajskou povinnost?279 přístupů
17Mohu požádat o vyřazení ze seznamu zpravodajských jednotek (respondentů)?969 přístupů
18Jsou nějaké sankce za nevyplnění výkazu?2227 přístupů
19Jsou ve statistických výkazech zabudovány kontroly? Jak fungují?535 přístupů
20Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, což znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen?362 přístupů
21Kdy/jak vyplnit roční výkaz P5-01, když firma účtuje v hospodářském roce?169 přístupů
22 Kdy/jak vyplnit roční výkaz Prům 2-01, když firma účtuje v hospodářském roce? 98 přístupů
23Termíny doručení statistických zjišťování (žádost o posunutí termínu doručení) – krátkodobé statistiky (měsíční, čtvrtletní výkazy) – 15 dní po skončení referenčního období381 přístupů
24Mám posunutý termín auditu. Jak mám postupovat s vyplněním ročního výkazu?345 přístupů
25Jak mám vyplnit roční výkaz v termínu, když mám odklad podání daňového přiznání a nemám požadované údaje? 395 přístupů
26Nemám žádné zaměstnance, musím přesto výkaz ÚNP 4-01 vyplňovat?516 přístupů
27Je potřeba vyplňovat prázdné hodnoty do výkazu (nuly)?646 přístupů
28Kde najdu definice statistických ukazatelů?436 přístupů
29Proč mám vyplňovat výkaz za činnost, kterou nevykonávám?385 přístupů
30Termíny doručení statistických zjišťování (žádost o posunutí termínu doručení) – dlouhodobé statistiky (roční výkazy)141 přístupů
31Může mi Český statistický úřad zaslat odevzdaný výkaz z předchozích let za naši organizaci? Potřebuji z ČSÚ obdržet mnou již vyplněný výkaz, neuložil jsem si ho.164 přístupů
32Do PDF výkazu po otevření nejde psát, nejde zvolit období, za které je výkaz vyplňován. Co mám dělat?399 přístupů
33Proč jsem byl se svým ubytovacím zařízením opětovně vybrán pro vyplňování výkazu CR 2-04/CR 1-12? 280 přístupů
34 Mám započítat/vykazovat ubytované uprchlíky z Ukrajiny do výkazů CR 1-12 a CR 2-04? 107 přístupů
35Jakým způsobem se mají nová ubytovací zařízení hlásit k povinnosti vyplňovaní výkazů pro ČSÚ, kde získají kód ubytovacího zařízení PAGINA? Chodí Oznámení o zpravodajské povinnosti automaticky novým zařízením nebo je nutné se někde nahlásit?340 přístupů
36Můžete mi zaslat výkazy v anglickém jazyce?222 přístupů
37Can you send me questionnaires (forms) in English?8 přístupů
38Jsme odštěpným závodem / organizační složkou zahraniční právnické osoby. Může nám být uložena zpravodajská povinnost?206 přístupů
39Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat? 272 přístupů
40Co je aplikace DANTE WEB? K čemu slouží?48 přístupů
41Jak se mohu přihlásit do aplikace DANTE WEB?611 přístupů
42Mohu se přihlásit do aplikace DANTE WEB s kódem ubytovacího zařízení PAGINA / kódem zemědělského registru DKOD?211 přístupů
43Jak správně postupovat při vyplňování výkazu v aplikaci DANTE WEB?504 přístupů
44Jak v aplikaci DANTE WEB poznám, že konkrétní statistický výkaz je již vyplněný, uložený nebo odeslaný do ČSÚ?340 přístupů
45Jak vytisknout výkaz z aplikace DANTE WEB?511 přístupů
46Jak mám vytisknout z DANTE WEB seznam chybných kontrolních vazeb? Volbou TISK se nabízí pouze tisk výkazu.143 přístupů
47Jak mám postupovat, když v aplikaci DANTE WEB nenajdu žádný výkaz k vyplnění?421 přístupů
48Vyplňuji výkaz v aplikaci DANTE WEB a řádky jsou u rozsáhlých oddílů ve sloupcích posunuté. Co s tím?103 přístupů
49Jakou strukturu má mít XLSX soubor, aby se dal načíst do DANTE WEB?125 přístupů
50Mohu jako účetní vyplňovat v DANTE WEB pod svým přihlášením za více klientů (IČO?)145 přístupů
51Jaké technické parametry musí mít počítač pro internetovou aplikaci DANTE WEB?191 přístupů
52Jaký internetový prohlížeč mohu použít k prohlížení a zadávání údajů do aplikace DANTE WEB?246 přístupů
53Nevím, zda jsem již registrován v DANTE WEB. Jak zjistím registrační údaje či obnovím přihlašovací údaje? Co dělat, když jsem zapomněl heslo či přihlašovací jméno? 165 přístupů
54Lze registraci v DANTE WEB zcela zrušit a zaregistrovat se znovu? Je registrace obnovitelná?113 přístupů
55V Oznámení o zpravodajské povinnosti nemám uvedeny přihlašovací údaje do DANTE WEB, ale pouze informaci „Vámi zvolené“. Co tento údaj znamená, kde zjistím přihlašovací údaje?90 přístupů
56Potřebuji změnit přihlašovací jméno do aplikace DANTE WEB. Co s tím? Jak postupovat?132 přístupů
57Jak přidám nového pracovníka/uživatele pro přihlášení do DANTE WEB?166 přístupů
58Co je to databáze Registr ekonomických subjektů?192 přístupů
59Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?266 přístupů
60Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů – "IČO" nebo "IČ"?466 přístupů
61Kdo přiděluje IČO?183 přístupů
62Kde lze zjistit IČO nějaké firmy?184 přístupů
63Proč nemohu mít více IČO?178 přístupů
64Jak mám postupovat v situaci, kdy mi byla přidělena dvě IČO?163 přístupů
65Jak lze získat export z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?158 přístupů
66Co je to CZ-NACE?319 přístupů
67Co je to CZ-CPA? Do jaké skupiny patří naše výrobky?196 přístupů
68Jak zjistím CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?238 přístupů
69Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace CZ-CPA?335 přístupů
70Kde lze získat číselníky a klasifikace (např. CZ-NACE, CZ-CPA)?258 přístupů
71Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?212 přístupů
72Ve výkaze mám špatně uvedenou CZ-NACE. Co mám dělat?48 přístupů
73Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)?3100 přístupů
74Co je reprezentant?321 přístupů
75Jak je možné si ověřit, zdali jde o tazatele ČSÚ?277 přístupů