Kult (MK) 5-01 Roční výkaz o periodickém tisku

 

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o periodickém tisku
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 5‑01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o periodickém tisku pro potřeby Ministerstva kultury, které budou využívány pro vyhodnocení vývojových trendů v oblasti periodického tisku a dále v souladu s doporučením 23. zasedání Generální konference UNESCO z roku 1985 a dále podle § 7 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Rozsah vydávání novin podle periodicity a jazyka vydání, časopisy podle periodicity, jazyka vydání a tematických skupin.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Národní knihovna České republiky podle
CZ-NACE 58.13 (vydávání novin),
CZ-NACE 58.14 (vydávání časopisů a ostatních periodických publikací).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury