Farm (MZe) 6-01 Roční výkaz o produkci a použití mléka (všech druhů) v zemědělských podnicích

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o produkci a použití mléka (všech druhů) v zemědělských podnicích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Farm (MZe) 6-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o zdrojích a užití kravského, ovčího, kozího a buvolího mléka v zemědělských podnicích. Získání údajů o výrobě produktů z čerstvého mléka ve faremních mlékárnách. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti ČR vyplývající z čl. 1 odst. 2 směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013, a rozhodnutí Komise č. 97/80/ES ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady č. 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, v platném znění, a pro zjištění produkce mléka (všech druhů) a výrobků z čerstvého mléka v zemědělských podnicích a farmách.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Produkce mléka v objemových jednotkách. Dodávky mléka a smetany v objemových jednotkách. Dodávky ostatních výrobků v objemových a hmotnostních jednotkách. Užití mléka v objemových jednotkách ve formě zpracovaného plnotučného a odstředěného mléka. Výroba konzumního mléka a výrobků z čerstvého mléka v objemových a hmotnostních jednotkách.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zemědělské podniky a farmy jako samostatné technicko-hospodářské jednotky s jednotným vedením, s výhradním nebo převažujícím zaměřením na chov mléčného skotu, chov ovcí a koz a se zaměřením na zpracování mléka, výrobu mléčných výrobků a sýrů podle
CZ-NACE 01.41 (chov mléčného skotu),
CZ-NACE 01.45 (chov ovcí a koz),
CZ-NACE 10.51 (zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2021

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

CELEX: 31996L0016, 31997D0080