Druhá vlna dopisů s Oznámením o zpravodajské povinnosti

 

Dne 17. ledna byla respondentům zaslána druhá vlna dopisů s Oznámením o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ. Do druhé vlny byly zařazeny subjekty, které mají povinnost pro měsíční výkazy a výkazy s termínem předložení do poloviny března.