Zločinnost v Evropě klesla

Podle údajů Evropského statistického úřadu se v roce 2017 celkový počet loupeží, vražd a krádeží automobilů v Evropské unii snížil zhruba o čtvrtinu v porovnání s předchozími lety. Krádeže aut zůstávají celoevropským problémem, relativně nejvíce loupeží řešili policisté v západoevropských zemích a ve statistice vražd vedou pobaltské státy. Česko patřilo k zemím s nejvyšším počtem krádeží vozidel, ale vykázalo nejnižší výskyt násilných trestných činů.


Lucemburská past na auta


Kriminalita

Ve většině členských států EU došlo k poklesu počtu krádeží automobilů. Budeme‑li sledovat vývoj za deset let (2008–2017), bylo v letech 2015 až 2017 odcizeno v průměru 697 tisíc vozidel, což je o 29 % méně než v období 2008 až 2010. Tehdy byl roční průměr 983 tisíc krádeží. Relativně nejvíce případů řešili policisté v západoevropských státech. V přepočtu na velikost populace byly statistiky policejně evidovaných krádeží automobilů mezi lety 2015 až 2017 nejvyšší v Lucembursku (328 případů na 100 tisíc obyvatel), Řecku (269), Itálii (257), Švédsku (256), Francii (247) a Česku (238). Nejnižší hodnoty vykazovaly Slovensko a Estonsko (shodně 31), Chorvatsko (20), Rumunsko (15) a Dánsko (4).

Loupežnické řemeslo kvetlo v Belgii


Podle policejních statistik poklesl v EU mezi lety 2011 a 2017 počet zaznamenaných loupeží z 522 tisíc na 396 tisíc, tedy o 24 %. V přepočtu na velikost populace byl v roce 2017 zjištěn nejvyšší počet loupeží v Belgii (167 případů na 100 tisíc obyvatel), ve Francii (150), Španělsku (144), Anglii a Walesu (132) a Portugalsku (115). Relativně nejbezpečněji se mohli cítit lidé v Rumunsku (16 případů na 100 tisíc obyvatel), Estonsku a Česku (shodně 15), na Kypru (14), ve Slovinsku (12) a také na Slovensku a v Maďarsku (shodně 9).

Vražedné Pobaltí


V roce 2017 došlo v EU k přibližně 5 200 úmyslným vraždám, což je o 20 % méně než v roce 2008. V přepočtu na velikost populace byly předloni nejvyšší hodnoty zaznamenány v Lotyšsku (5,6 případu na 100 tisíc obyvatel), Litvě (4,0), Estonsku (2,2) a na Maltě (2,0). Naopak, nejnižší příčky v této statistice patří Lucembursku (0,3), Česku, Itálii a Rakousku (shodně 0,6).

Kybernetické zločiny


Více než polovinu všech spáchaných trestných činů tvoří v některých členských státech EU počítačová kriminalita. Podle Evropské policejní agentury Europol zaznamenalo v roce 2017 alespoň jeden kybernetický incident téměř 80 % evropských firem.