Zjišťování spokojenosti obyvatel ČR

Infografiky s výsledky zjišťování spokojenosti obyvatel ČR se životem, tzv. well-being, v roce 2018. Tyto modulové otázky byly součástí pravidelného šetření Životní podmínky, jehož výsledky zveřejnil ČSÚ na tiskové konferenci 21. března 2019. Spokojenost byla hodnocena na škále od 0 do 10, kdy 0 značí úplnou nespokojenost a 10 naprostou spokojenost.

Hodnocení celkové spokojenosti se životem se podle pohlaví téměř nelišilo, muži průměrně dávali známku 7,5 a ženy pak 7,4. Oproti poslednímu zjišťování v roce 2013 je patrný nárůst celkové spokojenosti o půl hodnotícího stupně (z 6,9 na 7,4). Horší známku než 5, která znamená neutrální postoj ke spokojenosti, uvedla každá dvacátá osoba. Absolutní nespokojenost projevilo pouze 0,5 % hodnotitelů, naopak zcela spokojených se známkou 10 bylo 13 %.

SILC1

Více než polovinu respondentů v průběhu posledních čtyř týdnů před datem rozhovoru provázely pocity stálého nebo častého štěstí a klidu. Naopak zhruba desetina z nich takové stavy téměř nepoznala. Padesát procent osob přiznává nervozitu, třetina osob připustila zcela negativní pocity, jako jsou osamělost či deprese.

SILC2

Při hodnocení různých oblastí života osoby vyjádřily nejmenší spokojenost s finanční situací své domácnosti (6,7), méně spokojeni jsou rovněž s množstvím – nikoli využitím – času, který mají na činnosti, které je baví. Nejvyšší známky spokojenosti (průměrně 8,3) udělili obyvatelé České republiky osobním vztahům v rodině, s přáteli či se sousedy.

SILC3

Vyhlídky do budoucnosti spatřuje více než třetina osob jako optimistické. Téměř dvě třetiny respondentů uvedly, že neočekávají v dalším roce žádnou změnu. Naopak pouze 7 % dotázaných uvedlo, že předpokládají zhoršení své celkové životní situace. V této oblasti se výsledek nejvíce odlišuje od stavu v roce 2013, kdy negativní vyhlídky zmínilo přes 20 % osob.

SILC4