Územní vývoj města Plzně

Územní vývoj města Plzně mezi lety 1924, kdy byly poprvé připojeny sousední obce (předměstí), a současností. Plocha obce se zvýšila z 2 539 ha na 13 767 ha. Počet obyvatel na současném území města se zvýšil z 122 354 v roce 1921 na 172 441 k 31. 12. 2018.

 Kartogram - Územní vývoj města Plzně