Územní vývoj města Olomouce

Územní vývoj města Olomouce mezi lety 1919, kdy byly poprvé připojeny sousední obce (předměstí), a současností. Plocha obce se zvýšila z 271 ha na 10 333 ha. Počet obyvatel na současném území města se zvýšil z 66 060 v roce 1921 na 100 523 k 31. 12. 2018.

Kartogram - Územní vývoj města Olomouce