Územní vývoj města Liberce

Územní vývoj města Liberce mezi lety 1939, kdy byly poprvé připojeny sousední obce (předměstí), a současností. Plocha obce se zvýšila z 622 ha na 10 609 ha. Počet obyvatel na současném území města se zvýšil z 84 845 v roce 1921 na 104 445 k 31. 12. 2018.

Kartogram - Územní vývoj města Liberce