Sňatky a rozvody

V první polovině 50. let 20. století končila rozvodem desetina manželství. Hranice 30 % byla poprvé překonána v roce 1975. V období 2005–2010 rozvodovost v celkovém trendu stagnovala na úrovni 47–50 %. Historické maximum, 50 % manželství končících rozvodem, bylo zaznamenáno v roce 2010. Nicméně do roku 2012 došlo k poklesu zpět na úroveň z počátku nového tisíciletí, přesněji na hladinu 44 %.

Nahrávám data grafu...
Data grafu v tabulce: xls ikona

Nápověda pro práci s grafy:

Po najetí myší na bod křivky nebo sloupec se zobrazí hodnota ukazatele spolu s informací, ke kterému časovému období se údaj vztahuje. Kliknutím myši na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt. Po opětovném kliknutí se data znovu zobrazí. Graf je možné uložit do formátů jpg, png, pdf, svg, tlačítkem vpravo nahoře. Zobrazení grafu lze přiblížit potažením myší nad vybraným obdobím. Tlačítko Zoom out one level zvětšený graf opět zmenší, o jednu úroveň. Tlačítko Pin mode umožní srovnání dat výběrem časového období potáhnutím myší a přetažením vybraného období jinam. Tlačítko Reset Chart vypne změny grafu výše použitými nastaveními.