Sklizeň a výnos řepky

Sklizeň a hektarový výnos řepky v České republice od roku 1945 do roku 2018. Sklizeň řepky ve sledovaném období výrazně vzrostla (+7 155,5 %) díky nárůstu osevních ploch (+1 084,3 %) i hektarového výnosu (+512,6 %).

 

*) od r.2002 je šetřen pouze zemědělský sektor