Sklizeň a výnos brambor

Sklizeň a výnos brambor
Sklizeň a hektarový výnos brambor od roku 1945 do roku 2018. Ačkoli se hektarový výnos ve sledovaném období zvyšoval (+82,6 %), sklizeň se v souvislosti mj. s výrazným úbytkem osevních ploch (−93,2 %) snižovala (−87,6 %).

 

 

*) od r.2002 je šetřen pouze zemědělský sektor