Průměrný věk obyvatel České republiky

Průměrný věk se každoročně zvyšuje. Zatímco v roce 1991 bylo průměrnému obyvateli republiky 36,5 roku, v roce 2017 to bylo už 42,2 roku. Za posledních dvacet let se pak průměrný věk obyvatel zvýšil o 4,3 roku.

 
Data grafu v tabulce: xls ikona

Nápověda pro práci s grafy:

Po najetí myší na bod křivky nebo sloupec se zobrazí hodnota ukazatele spolu s informací, ke kterému časovému období se údaj vztahuje. Kliknutím myši na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt. Po opětovném kliknutí se data znovu zobrazí. Graf je možné uložit do formátů jpg, png, pdf, svg. Data z grafu lze stáhnout ve formátu xlsx. Zobrazení grafu lze přiblížit potažením myší nad vybraným obdobím. Další funkce dostupné tlačítky vpravo nahoře.