prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. – přední český demograf a významný vysokoškolský pedagog

Zakladatel katedry demografie a geodemografie na UK Praha, spoluzakladatel České demografické společnosti a dlouholetý člen České statistické rady. Autor učebnice Základy demografie, řady knižních publikací, odborných článků a studií.

prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. – přední český demograf a významný vysokoškolský pedagog

Narodil se v roce 1931 v Praze, kde vystudoval v roce 1956 obor statistika na VŠE v Praze. O dvanáct let později se habilitoval v oboru obecná demografie. Vědecko-pedagogickou hodnost profesor v oboru demografie získal v roce 1990.

Od roku 1964 působil na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Předtím zastával pozice v Ústavu hygieny a v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd. V letech 1968 až 1971 pracoval v Demografickém oddělení OSN v New Yorku. Poté se vrátil zpět na Univerzitu Karlovu, kde v roce 1990 založil katedru demografie a geodemografie, kterou vedl téměř celou dekádu. Zasloužil se zde i o statistické vzdělání celé řady zaměstnanců ČSÚ. V letech 2004 až 2007 byl děkanem Sociálně-ekonomické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zdeněk Pavlík absolvoval celou řadu zahraničních stáží a přednáškových pobytů. Je členem několika vědeckých společností a rad. Patří mezi zakládající členy Československé, resp. České demografické společnosti. Patnáct let byl členem České statistické rady.

Jeho odborné práce publikovaly renomované časopisy u nás i v zahraničí. Zdeněk Pavlík je také autorem mnoha knižních titulů. Jedním z jeho nejvýznamnějších děl je dosud používaná učebnice Základy demografie. Od roku 1982 je členem redakční rady odborného časopisu ČSÚ Demografie.