prof. Dr. František Weyr – právník, právní filozof, statistik a poslanec

Druhý předseda Státního úřadu statistického byl členem Mezinárodního institutu statistického v Haagu a dalších domácích i zahraničních společností. Aktivně se účastnil řady mezinárodních statistických a filozofických kongresů. Po roce 1918 se jako člen ústavního výboru podílel na tvorbě ústavy nově vzniklého Československa.


prof. Dr. František Weyr – právník, právní filozof, statistik a poslanec

František Weyr se narodil v roce 1879 ve Vídni. Studoval na právnické fakultě pražské univerzity, jeho hlavní oblastí bylo státní právo. Po absolvování v roce 1904 se vrátil do Vídně, kde mimo jiné působil u Ústřední statistické komise. Poté se přestěhoval do Prahy, kde od roku 1909 pracoval v Zemském statistickém úřadě Království českého. V té době se také habilitoval na právnické fakultě pro obor správní věda a později i pro všeobecně srovnávací rakouskou statistiku.

V roce 1920 byl jmenován šéfem Státního úřadu statistického a tuto funkci zastával do roku 1929. Profesor Weyr se také zajímal o organizaci vysokého školství v nově vzniklé republice. Stál u zrodu Masarykovy univerzity v Brně, kde byl v roce 1919 zvolen prvním děkanem její právnické fakulty a jmenován řádným profesorem ústavního práva.

Za německé okupace se přestěhoval do Prahy, po válce se vrátil do Brna a pokračoval v pedagogické práci na právnické fakultě. Zasedal také v roce 1946 v komisi pro přípravu nové ústavy Československa. Po komunistickém převratu v roce 1948 byl univerzitním akčním výborem donucen školu opustit. Zemřel v roce 1951 na srdeční zástavu.