prof. Dobroslav Krejčí – první šéf Státního úřadu statistického

Historicky první předseda Státního úřadu statistického a hlavní autor prvního československého zákona o státní statistické službě. Zabýval se především vývojem české statistiky, ale zaměřoval se i na hospodářskou a zemědělskou statistiku, národohospodářství a ústavní právo.

Narodil se v roce 1869 v Humpolci. Absolvoval právnickou fakultu české části Karlo Ferdinandovy univerzity v Praze. Začal jako advokátní koncipient, v roce 1898 nastoupil do nově zřízeného Zemského statistického úřadu Království českého, kde se nejdříve stal náměstkem a později zástupcem přednosty úřadu. Po vzniku samostatného československého Státního úřadu statistického v roce 1919 se stal jeho prvním předsedou. V témže roce byl jmenován docentem zemědělské statistiky na České vysoké škole technické v Praze, zároveň podal žádost o rezignaci na funkci předsedy SÚS. V roce 1920 byl jmenován řádným profesorem na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a začal přednášet statistiku na Vysoké škole zemědělské v Brně až do roku 1935. Zemřel o rok později v Brně.