Počet zemřelých obyvatel České republiky

Počet zemřelých měl dlouhodobě klesající trend od počátku 80. let 20. století, kdy roční úhrn převyšoval 130 tis. osob. Minimum, 104,4 tis., připadlo na rok 2006. V posledním desetiletí má naopak počet zemřelých opět spíše mírně rostoucí tendenci.

Nahrávám data grafu...
Data grafu v tabulce: xls ikona

Nápověda pro práci s grafy:

Po najetí myší na bod křivky nebo sloupec se zobrazí hodnota ukazatele spolu s informací, ke kterému časovému období se údaj vztahuje. Kliknutím myši na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt. Po opětovném kliknutí se data znovu zobrazí. Graf je možné uložit do formátů jpg, png, pdf, svg. Data z grafu lze stáhnout ve formátu xlsx.