Počet obyvatel České republiky ve velikostních skupinách obcí

Počet obyvatel ve velikostních skupinách obcí v jednotlivých desetiletích od roku 1921 na základě dat ze Sčítání lidu a Bilance obyvatelstva. Data za 40. léta chybí, Sčítaní lidu, domů a bytů se v tomto roce neprovádělo.