Životní prostředí

Ze statistik životního prostředí získá ČSÚ údaje například o tom, že v roce 2017 spotřeboval průměrný Čech denně 88,7 litru vody, nejvíce v Praze, nejméně v průměru ve Zlínském kraji. Vodou z vodovodů je zásobováno 94,7 % obyvatel, délka vodovodní sítě u nás dosahuje 78 584 kilometrů. Celkem 85,5 % obyvatel žije v domech napojených na kanalizaci. V roce 2016 vyprodukovala Česká republika 25,8 milionu tun odpadu, přičemž 3,6 milionu tun tvořil komunální odpad, což v přepočtu činilo 339 kg na jednoho obyvatele. Z toho 49 kg připadlo na tříděný odpad, konkrétně 15 kg papíru, 12 kg skla a stejné množství plastů, tři kilogramy kovů a sedm kilogramů ostatních odpadů.

Statistika životního prostředí sleduje například výdaje na ochranu životního prostředí, spadá sem i statistika vody a produkce odpadů, zjišťuje rovněž informace o druhotných surovinách. Součástí statistiky životního prostředí je i sestavování tzv. environmentálních účtů. Jde o účty materiálních toků, environmentálních daní, emisí do ovzduší, energetických toků, environmentálního zboží a služeb a výdajů na ochranu životního prostředí. Statistická data o životním prostředí se využívají také ke konstrukci indikátorů životního prostředí a udržitelného rozvoje, díky nimž se může posuzovat a hodnotit dosažený pokrok v ekologické politice státu a specifikovat možný budoucí vývoj.

Nahrávám data grafu...