Zemědělství a lesnictví

Průměrný občan ČR v roce 2016 spotřeboval 39,7 kg chleba, 42,38 kg vepřového masa, 5,1 kg ryb, 58,5 litru mléka, 249 kusů vajec, 23,7 kg jablek, 69,1 kg brambor a 34,1 kg cukru. V roce 1989 v průměru kráva dojila ročně 3982 litrů mléka, v roce 2017 to bylo 8222 litrů. V roce 1989 se brambory vysazovaly na ploše 115 tisíc hektarů, v roce 2017 to bylo jen na 23 tisících hektarů. Skotu se u nás v roce 1989 chovalo 3,48 milionu kusů, v roce 2017 již jen 1,42 milionu kusů.

Zemědělská statistika se sleduje od doby vzniku Státního úřadu statistického v roce 1919. Zaměřuje se především na důležité informace z oblasti zemědělské prvovýroby. V případě rostlinné výroby zjišťuje údaje o obhospodařovávané zemědělské půdě, osevních plochách zemědělských plodin, jejich sklizni a hektarových výnosech, o pěstování zeleniny a ovoce, vinařství, chmelařství a spotřebě minerálních hnojiv. Živočišná výroba podává přehled o stavu hospodářských zvířat a jejich užitkovosti, výrobě masa, mléka a vajec, včelařství a výlovu ryb. Tyto naturální ukazatele doplňuje i nástroj na měření ekonomické velikosti a výkonnosti zemědělské prvovýroby, tzv. Souhrnný zemědělský účet. Díky němu se dozvíte, jaká je produkce zemědělského odvětví, mezispotřeba, hrubá a čistá přidaná hodnota. Statistika zemědělství zároveň přináší cenné údaje o spotřebě potravin.

Lesnická statistika mapuje plochy dřevin, zjišťuje fakta o vlastnictví lesů, zalesňování, těžbě dřeva a dodávkách dříví a zaměstnancích v lesnictví. Stejně tak sleduje ČSÚ myslivecké hospodaření (například stavy a počty odlovené zvěře).

Nahrávám data grafu...