Zdravotnictví a sociální zabezpečení

V tuzemsku bylo v roce 2017 celkem 193 nemocnic a 49 tisíc lékařů. Pacienti strávili v nemocnicích v průměru 6,1 dne, pracovní neschopnost trvala v průměru 42,6 dne.

Statistika zdravotnictví a sociálního zabezpečení čerpá z velkého množství datových zdrojů. Jde jednak o data z vlastního zjišťování ČSÚ, tak o informace z externích zdrojů, jako je ministerstvo zdravotnictví, správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny atd. ČSÚ také provádí každých pět let Výběrové šetření zdravotně postižených osob.

Nahrávám data grafu...