Výzkum, vývoj a inovace

V roce 2017 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj v Česku rekordních 90,4 miliardy korun. Nejvíce finančních prostředků vynakládají firmy zaměřené na výrobu motorových vozidel (10,4 miliardy korun). V roce 2018 byly k internetu připojeny již čtyři pětiny českých domácností (81 %) a podobný podíl jich má i počítač (78 %).

Výzkum a vývoj jsou hybnými faktory ekonomického růstu, růstu konkurenceschopnosti, a tedy i zlepšování životního standardu a společenských podmínek v každé zemi. Hlavní charakteristiky výzkumu a vývoje sleduje ČSÚ pomocí vyčerpávajícího statistického zjišťování. Údaje o inovacích zabezpečuje statistické šetření o inovačních aktivitách podniků.