Stavebnictví

Statistika stavebnictví přináší vedle aktuálních informací i zajímavá srovnání. Zatímco v roce 1989 u nás bylo dokončeno přes 55 tisíc bytů v rodinných i bytových domech, v roce 2017 to bylo jen 28,6 tisíce. Byty v roce 1989 měly v průměru něco přes 50 m2, v roce 2017 už téměř 73 m2.

Historie statistiky stavebnictví sahá do počátku 20. století. Prvním zdrojem informací pro naše země byly výsledky sčítání živnostenských závodů v Království českém ze dne 3. června 1902.

Statistika stavebnictví popisuje sektor stavebních podniků, oblast stavebních povolení a výstavbu bytů a budov. Konjunkturální (krátkodobá) statistika přináší nejaktuálnější informace o vývoji indexu stavební produkce, stavebních zakázkách, zaměstnanosti a mzdách. Zároveň každý měsíc poskytuje údaje o vydaných stavebních povoleních a jejich orientační hodnotě, sledované stavebními úřady. Strukturální statistika se zaměřuje zejména na finanční ukazatele stavebních podniků. Detailně sleduje novou výstavbu podle typu budov (rodinné a bytové domy, hotely, administrativní budovy, budovy pro obchod, průmysl nebo kulturu), získává údaje o jejich užitkové ploše, počtu podlaží a použitých stavebních materiálech.

Nahrávám data grafu...
Data grafu v tabulce: xls ikona

 

Nápověda pro práci s grafy:

Graf je možné uložit do formátů jpg, png, pdf, svg tlačítkem vpravo nahoře.
Data z grafu lze stáhnout ve formátu xlsx.