Průmysl

Statistika průmyslových výrobků a služeb vám podá informace o tom, kolik, čeho, a v jaké hodnotě se u nás v konkrétním roce vyrobilo. Například v roce 2017 se vyrobilo 18,5 milionu hektolitrů piva, 392,5 milionu litrů neslazených minerálek a sodovek, 266,7 tisíce tun chleba, 133 tisíc kilogramů čokoládových pralinek nebo 22,6 tisíce tun hotových knedlíků.

Index průmyslové produkce zveřejňovali statistici již mezi dvěma světovými válkami, aktuální byl zejména v souvislosti s hospodářskou krizí ve 30. letech minulého století. Právě československá statistika patřila ke klíčovým tvůrcům metodiky jeho výpočtu.

Dnešní statistika průmyslu přináší komplexní obraz o stavu tuzemských průmyslových odvětví (těžba a dobývání, zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi). Krátkodobá (konjunkturální) statistika sleduje především trendy čtyř základních ukazatelů: průmyslové produkce, tržeb, zakázek a zaměstnanosti. Jejím výstupem jsou aktuální informace o vývoji průmyslu v krátkodobém horizontu. Strukturální statistika poskytuje detailní pohled na průmysl v absolutních číslech. Ročně pak sleduje i řadu finančních ukazatelů a umožňuje analyzovat strukturu průmyslu z různých úhlů pohledu a sledovat její změny v čase.

 

Nahrávám data grafu...