Obchod, doprava a služby

Nákladní automobily a dodávky přepravily v 1. čtvrtletí 2018 po českých silnicích nejvíce zboží za posledních 10 let. Nejčastější převáženou komoditou jsou kovové rudy a produkty těžby, které tvořily zhruba třetinu zboží. Potraviny, nápoje a tabák se na celkovém množství podílely necelou desetinou.

Statistika obchodu, dopravy a služeb shromažďuje informace o podnicích s hlavní či převažující činností spadající do těchto odvětví. Sleduje i jiné oblasti, například správu a pronájem nemovitostí, účetní, daňové a právní poradenství, reklamu a průzkum trhu, cestovní kanceláře, zdravotnictví, školství, kadeřnické a kosmetické služby, ale i sázkové kanceláře a další. Vzhledem k velkému počtu subjektů podnikajících v uvedených oborech provádí ČSÚ výběrová šetření. Sleduje především finanční ukazatele (tržby, přidanou hodnotu), údaje o zaměstnanosti a mzdách.

V případě maloobchodu a velkoobchodu zjišťuje informace o obchodní marži, v dopravě zase ukazatele o počtu vozů, přepravených osob a množství nákladu. V roce 1999 uskutečnil ČSÚ cenzus maloobchodní sítě. Šetřením přímo v terénu bylo v ČR nalezeno 111 tisíc maloobchodních provozoven. Vzhledem k mimořádné náročnosti celé akce nebyl podobný cenzus od té doby realizován.