Konjunkturální průzkum

Jak ČSÚ zjistí, že v říjnu 2018 průmyslové podniky očekávaly pro období příštích tří i šesti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace? Z čeho vycházejí průzkumy v podnikové sféře, které ukazují, že hlavní bariérou růstu produkce ve stavebnictví byl nedostatek zaměstnanců, a to poprvé v historii šetření, tedy od roku 1993?

Jediná pravidelná šetření ČSÚ, která se nezabývají minulostí, ale očekávanou budoucností, jsou tzv. konjunkturální průzkumy. V podnikové sféře se opírají o názory podnikatelů v oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu a vybraných odvětví služeb. ČSÚ se ptá například na to, jaký očekávají vývoj poptávky, na počet zaměstnanců, na schopnost plnit závazky ve lhůtě splatnosti, na využití jejich výrobních kapacit, na bariéry růstu nebo na plánované investice. Spotřebitelské průzkumy informují o ochotě spotřebitelů k nákupům nebo spoření. V jednoduchých dotaznících odpovídají spotřebitelé na otázky týkající se blízké (tříměsíční) a vzdálenější (šestiměsíční) budoucnosti, kterou hodnotí pomocí obecnějších výrazů (např. lepší, stejný, horší). Tato statistika používá tzv. indikátor důvěry (někdy nazývaný jako indikátor ekonomického sentimentu), jenž je významným zdrojem predikce vývoje nejen tuzemské ekonomiky, ale i celé Evropské unie.

 

Nahrávám data grafu...