Informační technologie

V roce 2018 byly k internetu připojeny již čtyři pětiny českých domácností (81 %) a podobný podíl jich má i počítač (78 %). Chytrý telefon používalo 95 % osob ve věku 16 až 24 let.Počet Čechů, kteří používají sociální sítě, překročil 50% hranici. V absolutních počtech to je 4,5 milionu osob starších 16 let. V internetových obchodech nakupuje 54 % osob starších 16 let, nejvíce oblečení a obuv.

Základní informace o rozšíření a způsobu využívání moderních informačních a komunikačních technologií ČSÚ získává samostatným šetřením o vybavenosti a využívání IT v domácnostech a podnikatelském sektoru. Dozvídá se, v jaké míře a jakým způsobem využívají internet jednotlivci a organizace či jak komunikují podniky s veřejnou správou. Vedle toho sleduje nákupní chování domácností na internetu, vybavení počítači, mobily a tablety. Z rezortních statistik ČSÚ přebírá informace o využívání IT ve veřejné správě, zdravotnictví a školství.