Cestovní ruch

Od roku 2012 do roku 2017 se návštěvnost hotelů, penzionů, a dalších ubytovacích zařízení zvýšila o více než 30 %. Zatímco v roce 2012 byl počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních na úrovni 15 milionů, v roce 2017 přesáhl hranici 20 milionů. Jen v Praze se ročně ubytuje téměř 40 % turistů. Druhým nejoblíbenějším cílem zahraničních turistů je hned po hlavním městě Karlovarský kraj. Největší nárůst zájmu o českou destinaci zaznamenal ČSÚ u Číny a Jižní Koreje. V roce 2012 dosáhl počet hostů z Číny 150 tisíc a 140 tisíc z Jižní Koreje. O pět let později jejich počet stoupl na půl milionu Číňanů a více než 415 tisíc Korejců.

S rozvojem cestování jako celospolečenského jevu získává na důležitosti statistika cestovního ruchu. Poskytuje údaje o objemu cestovního ruchu a jeho charakteristikách, o profilu účastníka cestovního ruchu, výdajích a přínosech pro národní hospodářství. Sledování kapacit (pokojů, lůžek) a jejich využití (počet hostů, přenocování) v ubytovacích zařízeních vychází z informací registru ubytovacích zařízení, který je pravidelně každoročně aktualizován. Zdrojem údajů o výjezdovém a příjezdovém pohybu rezidentů ČR je Výběrové šetření cestovního ruchu v domácnostech. Komplexní informace poskytuje satelitní účet cestovního ruchu. Tento statistický systém popisuje hlavní charakteristiky sektoru cestovního ruchu a zasazuje jej mezi ostatní odvětví do soustavy národního účetnictví. Slouží především ke kvantifikaci jeho ekonomického významu.

 

Nahrávám data grafu...