Milion Čechů bojuje s chudobou

Česká republika se v rámci Evropské unie řadí dlouhodobě mezi státy nejméně ohrožené příjmovou chudobou obyvatel. Potvrdily to výsledky loňského šetření o životních podmínkách tuzemských domácností. Přesto se téměř 10 % české populace potýká s nedostatečnými příjmy. Téměř čtvrtina Čechů nemá finanční prostředky na zaplacení nečekaného výdaje přesahujícího částku 10 tisíc korun.


Příjmová chudoba


České peníze

Prvním z ukazatelů je míra ohrožení příjmovou chudobou. Udává podíl osob v domácnostech, které nedosahují na stanovenou hranici příjmů, a u každého typu domácnosti se liší.V případějednotlivců se v roce 2018 hranice příjmů blížila částce 12 000 korun, ale nedosáhlo na ni 9,6 procenta osob. U dvou dospělých činila necelých 18 000 korun, u rodičů se dvěma dětmi mladšími 13 let dosáhla hranice příjmů 25,1 tisíce korun.

Materiální deprivace


Dalším indikátorem zaměřeným na finanční situaci domácností je tzv. míra materiální deprivace. Ta udává podíl osob, jejichž domácnosti si nemohou z finančních důvodů dovolit více než čtyři z devíti položek. Jedná se o neočekávaný výdaj ve výši 10 700 Kč, jednu týdenní dovolenou v roce, možnost jíst maso obden, používat automobil, platit včas různé pravidelné platby a splátky, dostatečně vytápět byt, mít pračku, vlastnit televizor a telefon.

Celková míra materiální deprivace v České republice má od roku 2014 klesající tendenci. V roce 2018 poklesla až na úroveň 2,8 procenta. Ve srovnání s předcházejícím rokem to znamená snížení o necelé procento, konkrétně pokles o téměř 100 tisíc osob.


Počítání peněz

Nejčastěji si lidé nemohli dovolit zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 10 700 Kč, a to téměř čtvrtina populace. Týdenní dovolená pro všechny členy domácnosti představovala neřešitelný problém pro necelou pětinu populace. Automobil byl finančně nedostupný pro více jak šest procent lidí. Možnost jíst maso nebo ryby každý druhý den si nemohlo dopřát přes pět procent Čechů. Nejmenší potíže představovaly výdaje za pračku, televizor a telefon. Nedosáhlo na ně pouze 0,3 % respondentů.

Míra ohrožení příjmovou chudobou i míra materiální deprivace se výrazně liší podle ekonomické aktivity domácnosti. Nejvíce jsou ohroženy domácnosti nezaměstnaných osob. Podle složení domácností tvoří nejohroženější skupinu domácnosti tvořené samotným rodičem s jedním či více dětmi. Na druhém místě jsou jednotlivci starší 65 let, a to především důchodkyně.