Kdo chce Česko zastupovat v Evropském parlamentu?

V blížících se volbách do Evropského parlamentu (EP) se uchází o hlasy voličů téměř 850 kandidátů ze čtyřiceti uskupení. Nejstaršímu je 82 let, nejmladší jsou ve věku 21 let. Čtvrtinu tvoří ženy. Volby do EP se v České republice uskuteční 24. a 25. května 2019.


Evropský parlament

Zájmy občanů ČR chce v parlamentu Evropské unie reprezentovat 844 osob, z toho 643 mužů (76 %) a 201 žen (24 %). Celkem bylo registrováno 39 politických stran, hnutí a volebních koalic, z jejichž řad si voliči vyberou 21 českých europoslanců. Bez politické příslušnosti je 288 kandidátů (34 %). Pouze jediná strana, Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka, se obešla bez pomoci zvenčí a vsadila výhradně na své členy.

Průměrný věk kandidátů činí 47,6 roku. Zhruba 10 % jich je ve věkové skupině 21 až 29 let, 46 % ve věku 30 až 49 let a 44 % se řadí mezi padesátníky a starší. Až na jednu slovenskou výjimku mají všichni občanství ČR.

Nejstarším uchazečem o přízeň voličů je Ing. Jaroslav Pazour z obce Klentnice. Dvaaosmdesátiletý projektant energetických zařízení je na kandidátní listině strany Moravané. Nejmladších kandidátů ve věku 21 let je celkem devět, většina z nich jsou vysokoškolští studenti.

Registr kandidátů pro volby do EP zveřejnil na svém volebním webu volby.cz Český statistický úřad. Údaje převzal od Ministerstva vnitra, které kandidující politické subjekty v těchto volbách registruje.