JUDr. František Fajfr – statistik, právník a filozof, první předseda SÚS po okupaci, protifašistický odbojář

Významný statistik a demograf se zasloužil o založení časopisu Demografie, dodnes vydávaného ČSÚ. Snažil se zachovat nezávislost statistiky na hospodářské politice i po nástupu komunistické moci.

/documents/109863733/128621090/fajfr_frantisek.jpg

Narodil se v roce 1892 v Humpolci. Po maturitě na gymnáziu v Praze studoval na Právnické fakultě a v letech 1915–1920 na Filozofické fakultě UK. Od roku 1922 pracoval ve Státním úřadě statistickém v oblasti finanční statistiky. Od roku 1941 byl členem komunistické ilegální odbojové buňky, do KSČ oficiálně vstoupil v květnu 1945. Ještě před rokem 1948 se snažil zachovat nezávislost statistiky na hospodářské politice a zastával i požadavek politické neutrality. Jako komunista zůstal v čele statistického úřadu i po únorovém převratu, takže paradoxně právě on, který vytvářel po osvobození republiky právní rámec pro státní statistiku jako nezávislou a nepolitickou službu, jejímž úkolem by mělo být poskytovat vedení státu reálná data, sváděl v 50. letech nerovný boj s komunistickou mocí. Pravděpodobně díky jeho pevnému postoji, podpořenému okruhem stejně smýšlejících spolupracovníků, se podařilo zabránit úplné devastaci statistické služby poté, co byli do SÚS dosazeni sovětští poradci.

Od roku 1958 řídil Státní populační komisi (poradní orgán vlády). Na konci 60. let byl předsedou kuratoria pro obnovu Ústavu T. G. Masaryka. Od roku 1963 byl předsedou přípravného výboru Československé demografické komise (společnosti) při ČSAV, v roce 1964 se stal jejím prvním předsedou a zůstal jím až do své smrti v roce 1969.