Ing. Jan Kazimour, CSc. – studentský levicový aktivista a první předseda Federálního statistického úřadu

Ve funkci předsedy Federálního statistického úřadu prosazoval využití výpočetní techniky, registrů a databank, zasloužil se o vytvoření soustavy statistických klasifikací. Aktivně působil v Mezinárodním statistickém institutu a ve Stálé komisi RVHP pro statistiku.

/documents/109863733/128621090/kazimour_jan.jpg

V ústředním statistickém orgánu pracoval od roku 1955. Začal jako odborný referent v sekretariátu předsedy a vedoucí sekretariátu předsedy. Po reorganizaci v roce 1961 vedl sekretariát ministra-předsedy Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, následně se stal jeho náměstkem. Po rozdělení statistiky a kontroly v lednu 1967 byl jmenován předsedou samostatného Státního statistického úřadu. V návaznosti na federativní uspořádání státu byl až do svého odvolání v roce 1981 předsedou Federálního statistického úřadu.

Jan Kazimour se narodil v roce 1914 v Přílepově v okrese Milevsko. Po absolvování Vysoké školy obchodní v Praze pracoval jako účetní. V roce 1934 vstoupil do KSČ, jako její člen stanul před soudem za distribuci nelegálních komunistických tiskovin a za organizaci nepovolené demonstrace. Patřil mezi organizátory studentských demonstrací 15. listopadu 1939 při pohřbu Jana Opletala, jejichž následkem bylo uzavření českých vysokých škol, poprava devíti a zatčení dalších stovek studentů. Kazimour zatčení gestapem unikl, protože se skrýval u příbuzných. Během války se živil jako účetní, do ilegální činnosti proti německým okupantům se už nezapojoval.

V říjnu 1945 byl za KSČ zvolen poslancem Prozatímního národního shromáždění. V roce 1946 přešel do Úřadu předsednictva vlády, kde byl například v roce 1949 tajemníkem premiéra Antonína Zápotockého. Od roku 1955 pracoval v ústředním statistickém orgánu. Na 17. zasedání Statistické komise OSN byl zvolen místopředsedou zasedání této komise. Byl aktivním členem Mezinárodního statistického institutu, působil ve Stálé komisi RVHP pro statistiku. V letech 1968–1969 byl místopředsedou Konference evropských statistiků, v období 1970–1971 jejím předsedou. Funkci předsedy Federálního statistického úřadu zastával do roku 1981, kdy byl prezidentem republiky odvolán. Jan Kazimour zemřel v roce 1995 v Praze.