Ing. Ivan Šujan, CSc. – makroekonomický analytik, statistik a prognostik

Specialista na ekonomické modely, zkoumal jejich praktické využití při zpracování analýz a prognóz československé ekonomiky. Autor mnoha odborných článků a publikací na téma makroekonomických analýz.

/documents/109863733/128621090/sujan_ivan.jpg

Ivan Šujan se narodil v roce 1935 v Bratislavě, kde vystudoval Vysokou školu ekonomickou, absolvoval postgraduální studium a získal titul kandidát věd. Deset let po ukončení vysoké školy získával praktické ekonomické znalosti v bance jako úvěrový inspektor a ekonom pro zahraniční obchod. Poté začal směřovat ke svému životnímu tématu – makroekonomickým analýzám. Pracoval ve Výzkumném ústavu národohospodářském v Bratislavě a poté ve Výzkumném výpočetním středisku OSN. V přímém kontaktu se statistikou byl od poloviny sedmdesátých let. Do čela Federálního statistického úřadu byl jmenován v roce 1990 a jeho předsedou byl až do konce roku 1992, kdy se zánikem československé federace zanikl i FSÚ. Poté pracoval až do roku 1998 jako místopředseda ČSÚ. Pak již působil na Slovensku a řadu let ještě s úřadem spolupracoval jako expert. Je autorem řady odborných článků pro časopis Statistika.