Ing. Edvard Outrata – předseda ČSÚ se zahraničními zkušenostmi a pozdější senátor

Během svého šestiletého působení ve funkci předsedy ČSÚ byl odpovědný za transformaci české statistické služby a za přípravu jejího vstupu do EU. V úřadě zavedl postupy běžné v západních zemích (např. pravidelné zveřejňování statistických údajů v předem určených termínech, což omezuje možnost jejich využívání v politickém boji).

/documents/109863733/128621090/outrata_edvard.jpg

Edvard Outrata se narodil v roce 1936 v Brně. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1959 nastoupil vojenskou službu. V letech 1961–1968 pracoval ve Výzkumném ústavu matematických strojů jako programátor a analytik. Hlavní náplní jeho práce bylo připravovat základní software pro ekonomické aplikace pro počítače vyvinuté ve VUMS. Po sovětské invazi v roce 1968 odešel do Kanady. V letech 1969–1993 byl zaměstnancem Kanadského federálního statistického úřadu, kde postupně pracoval jako programátor a analytik, následně jako asistent ředitele a později jako ředitel odboru informatiky. V roce 1993 odešel předčasně do penze a vrátil se do ČR. Od roku 1993 do roku 1999 vykonával funkci předsedy ČSÚ. Po odstoupení z pozice předsedy ČSÚ kandidoval úspěšně do Senátu Parlamentu ČR, v letech 2004–2006 byl místopředsedou Senátu. Tím zakončil svou pracovní kariéru a odešel do penze, nadále ale zůstává členem řady mezinárodních statistických organizací.