Evropané častěji cestují vzduchem

Obyvatelé Evropské unie podnikli v roce 2017 téměř 1,3 miliardy cest, při kterých alespoň jednou přenocovali ve své domovské zemi nebo v zahraničí. Každá šestá cesta (218 milionů) se uskutečnila na palubě letadla.


Cestování letadlem

Cílem leteckých cest byly nejčastěji osobní důvody (82 %), zbývajících 18 % letů se uskutečnilo v rámci služebních povinností. Pro srovnání: podíl cest z pracovních důvodů bez ohledu na použitý dopravní prostředek byl mírně nižší (12 %).

V letech 2012 až 2017 se celkový počet cest Evropanů všemi druhy dopravy zvýšil o dvě procenta, zatímco počet leteckých cest o 15 %. Lety do zahraničí z osobních důvodů v tomto období vzrostly o 23 %. Podíl osobních cest do zahraničí vzrostl o 42 % v případech, kdy zde cestující strávili méně jak čtyři noci.

Naproti tomu u služebních cest došlo ve stejném období k celkovému snížení počtu letů o devět procent. Pokles letecké dopravy byl zvláště výrazný u tuzemských služebních cest, přičemž cesty trvající čtyři a více nocí se mezi lety 2012 a 2017 snížily o 34 %.