Dokončené byty

Počet dokončených bytů v České republice je považován za jeden z nejvýznamnějších ukazatelů bytové výstavby, protože při daném počtu obyvatel přímo ukazuje změny v úrovni bydlení. Je současně indikátorem rozvoje ekonomiky, jednak celostátně, ale především v regionální diferenciaci. Statistika bytové výstavby byla jednou z prvních, která byla po skončení druhé světové války obnovena a rozšířena. Vrcholem v poválečném vývoji byl rok 1975, kdy se dokončilo téměř 100 tisíc nových bytů.

Nahrávám data grafu...
Data grafu v tabulce: xls ikona

Nápověda pro práci s grafy:

Graf je možné uložit do formátů jpg, png, pdf, svg tlačítkem vpravo nahoře.
Data z grafu lze stáhnout ve formátu xlsx.