Cizí jazyky v EU živí téměř 200 tisíc osob

Česká republika se řadí k evropským zemím s nejvyšším podílem tlumočníků a překladatelů mezi všemi zaměstnanci. Nejvíce osob, které poskytují překladatelské a tlumočnické služby, pracuje v Německu.


Tlumočníci

V roce 2018 bylo v celé Evropské unii přibližně 180 000 překladatelů a tlumočníků (0,1 % celkové zaměstnanosti v EU). Členskými státy s největším podílem překladatelů a tlumočníků na svém domácím trhu práce byly Česko, Estonsko*, Slovensko, Finsko a Švédsko (shodně 0,2 %). Údaje pocházejí z Výběrových šetření pracovních sil. Nejvyšší podíl překladatelů a tlumočníků na jejich celkovém počtu v EU byl zaznamenán v Německu (18 %), dále ve Velké Británii (11 %), Španělsku, Francii a Polsku (shodně 9 %). Dohromady v těchto pěti členských státech pracovala více než polovina (56 %) všech evropských překladatelů a tlumočníků (k dispozici nebyly údaje za Bulharsko, Dánsko, Irsko, Lotyšsko a Slovinsko, hvězdička u Estonska označuje údaj s nízkou spolehlivostí).Statistiky zveřejnil Eurostat u příležitosti Mezinárodního dne překladatelů, který každoročně připadá na 30. září, kdy má svátek patron tlumočníků a překladatelů sv. Jeroným.

Jazyková unie


V institucích EU pracuje na trvalý úvazek kolem 4 300 překladatelů a 800 tlumočníků, z toho přes dvě stě Čechů. Počet úředních jazyků Evropské unie se z původních čtyř uznaných v první „šestce“ zvýšil v roce 2004 na dvacet, včetně českého jazyka. V současnosti se v evropské „osmadvacítce“ hovoří čtyřiadvaceti úředními jazyky. Vzhledem k tomu, že každý jazyk může být překládán do 23 dalších, může vzniknout 552 jazykových kombinací. Většina tlumočníků a překladatelů evropských institucí proto hovoří dvěma až pěti jazyky. Nejčastěji překládaným jazykem je angličtina, která obsahuje více než 250 000 slov.