Čeští žurnalisté v evropské mediální galaxii

V roce 2018 pracovalo v Evropské unii více než 430 tisíc novinářů. Jejich podíl činil 0,2 % z celkové zaměstnanosti. Informace zveřejnil na své webové stránce Evropský statistický úřad.


Novináři

Nejvyšší podíl žurnalistů byl ve Švédsku a v Chorvatsku (0,4 %). Naopak nejnižší (0,1 %) zaujímali novináři v pěti členských státech EU, konkrétně v Itálii, Polsku, Litvě, Rumunsku a na Slovensku. V České republice spadalo do novinářské kategorie 10,4 tisíce zaměstnanců.

V ekonomickém odvětví Vydavatelská činnost, které zahrnuje například vydávání knih, novin a časopisů, bylo v roce 2018 v celé EU zaměstnáno 1,3 milionu osob (0,5 % z celkové zaměstnanosti). V České republice našlo v tomto oboru zaměstnání 18,7 tisíce osob.

Údaje pocházejí z pravidelného šetření pracovních sil prováděného v jednotlivých zemích EU. Informace o počtu novinářů v roce 2018 nebyly k dispozici pro Belgii, Dánsko, Španělsko, Řecko, Irsko, Lotyšsko, Maltu nebo Portugalsko. Údaje za Chorvatsko, Litvu, Rumunsko a Slovensko jsou méně spolehlivé.