Čeští učitelé patřili k nejvytíženějším v EU

V roce 2017 připadalo v celé Evropské unii na jednoho učitele primárního stupně vzdělávání průměrně 15 žáků. Zatímco nejnižší počet žáků na pedagoga byl zaznamenán v Lucembursku a v Řecku, v České republice tento počet převyšoval evropský průměr.


Učitelé v EU

V Evropské unii nastupují žáci do prvního stupně základních škol ve věku pěti až sedmi let (úroveň ISCED 1 – Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání). Nejčastější věk pro zahájení povinné školní docházky je šest let. Všechny evropské modely primárního vzdělávání poskytují žákům základní gramotnost (čtení, psaní a počítání) a rozvíjejí základní vědomosti o světě. Odlišnosti v jednotlivých státech osmadvacítky jsou v délce školního roku, vyučovacích hodin (od 35 minut po jednu hodinu) i v počtu žáků na třídu.

Unijní průměr počtu žáků na jednoho učitele činil 14,7, ovšem hodnoty se v jednotlivých zemích značně lišily. Nejnižší počty žáků na jednoho pedagoga byly zaznamenány v Lucembursku (9,0), Řecku (9,4) a v Litvě (10,6), nejvytíženější byli učitelé ve Francii (19,6), v Rumunsku (19,4) a v České republice (19,1). A jen pro zajímavost: v afrických zemích připadalo na jednoho pedagoga více než šedesát dětí (data UNESCO).

Převaha učitelek a stárnutí pedagogů: trend zemí EU?

V roce 2017 se v členských státech EU vzdělávalo na primárním stupni 29,3 milionu žáků, které vyučovalo celkem 2,2 milionu pedagogů, z nichž bylo 33,6 % učitelů ve věku do 40 let. Ve všech evropských zemích převládaly ženy. Podíl učitelek na primárním stupni se v zemích EU výrazně lišil – od 52 % v Turecku či 68 % v Dánsku k více než 95 % v České republice. Na českých základních školách působilo podle statistické ročenky školství za rok 2016/2017 celkem 61,5 tisíce učitelek (84 %), průměrný věk učitelů prvního stupně základních škol byl 47,5 roku.