Češi zaměstnávají cizince nejvíce ze všech států EU

Nejvyšší zaměstnanost cizinců pocházejících ze zemí mimo EU je na Střední Moravě. V Olomouckém a Zlínském kraji získalo práci devět z deseti občanů z nečlenských států. V roce 2018 to bylo nejvíce mezi regiony celé Evropské unie. Nejvyšší míru zaměstnanosti cizinců z členských států Unie zaznamenal v evropském měřítku Středočeský kraj.


Zaměstnanost občanů ze zemí mimo EU


Zaměstnanost cizinců v EU

Nejnižší regionální míry zaměstnanosti osob z nečlenských států se koncentrovaly převážně do oblastí Francie, Německa, Belgie, Nizozemska, Švédska a Velké Británie. Rekordmanem se stal francouzský zámořský departement Mayotte, kde pracovalo pouze 22 procent cizinců.

Míra zaměstnanosti u této skupiny obyvatelstva byla nejvyšší v českém regionu Střední Morava, který zahrnuje Olomoucký a Zlínský kraj. Zaměstnání zde mělo 88 % osob z nečlenských zemí. Více než 85% zaměstnanost cizinců dále vykázaly regiony Sostines regionas (Litva) a Dorset a Somerset (Velká Británie).

Zaměstnanost občanů jiných členských států EU


Nejvyšší regionální míry zaměstnanosti občanů z ostatních členských států byly v roce 2018 registrovány ve Velké Británii a v Litvě. Nejvyšší byla v britském regionu Cumbria (97 %), za ním následovala Litva (95 %). V dalších deseti regionech překročila tato míra hranici 90 procent. Sedm se nacházelo ve Velké Británii a po jednom ve Švédsku, Francii a v České republice (Středočeský kraj).

Naopak nejnižší regionální míra zaměstnanosti občanů z ostatních členských států byla zaznamenána v několika oblastech jižní Evropy a Nizozemska, přičemž nejnižší (42 %) byla v regionu Voreia Ellada v severním Řecku.

Zaměstnanost domácích obyvatel


Nejvyšší regionální míru zaměstnanosti místních občanů vykázalo švédské hlavní město Stockholm a švédský region Småland med öarna (shodně 87 %). Následovaly tři regiony na jihu Německa (Oberbayern, Freiburg a Stuttgart), finský region Åland a další švédský region Västsverige. U všech překročila míra zaměstnanosti hranici 85 procent.

Na opačném konci žebříčku zaměstnanosti místních obyvatel se s hodnotami pod 50 procent ocitly čtyři regiony z jihu Itálie: Puglia, Kampánie, Kalábrie a Sicílie. Na tomto středomořském ostrově dosáhla míra zaměstnanosti této skupiny obyvatel pouze 44 procent, tedy nejméně z celé EU.