Zkušební sčítání lidu dnes vstupuje do závěrečné fáze

 Dnešním dnem končí sběr vyplněných sčítacích formulářů sčítacími komisaři i možnost vyplnit a odeslat formuláře elektronicky.

Zkušební sčítání lidu vstupuje do poslední fáze. Český statistický úřad ve spolupráci s Českou poštou provedl od 6. dubna do 7. května zkušební sčítání v terénu, aby ověřil a zkontroloval všechny klíčové procesy projektu a otestoval spolupráci s dodavateli. Sčítací formuláře byly distribuovány vzorku zhruba 0,5 % obyvatelstva na území celé České republiky. Tyto domácnosti navštívili sčítací komisaři České pošty a požádali je o vyplnění předaných formulářů, které mohli obyvatelé buď předat zpět komisařům, odeslat elektronicky na internetu, nebo zaslat bezplatně na určenou poštovní adresu. Komisaři zároveň všem sčítaným osobám vysvětlili, jak formuláře správně vyplnit a pomohli se všemi otázkami, které lidé měli. Informační telefonní a e-mailové linky krajských pracovišť ČSÚ zodpověděly ke zkušebnímu sčítání několik set dotazů veřejnosti.

Získané údaje umožní v další fázi vyhodnotit grafickou podobu sčítacích formulářů a zlepšit formulaci jednotlivých otázek a vysvětlivek.

V závěrečné fázi, která v těchto dnech začíná, budou statistici ověřovat připravenost technologií optického snímání a rozpoznávání dat zapsaných na formulářích a testovat programové vybavení pro zpracování a prezentaci výsledků sčítání. Veškeré údaje, které obyvatelé touto formou Českému statistickému úřadu sdělili, budou využity výhradně ke statistickým účelům.

Pokud někdo ještě nestačil formuláře odevzdat, poslední možností je odeslání poštou do P. O. Boxu v předtištěné obálce nejpozději do 12. května.

Děkujeme všem občanům, obcím i majitelům domů, kteří nám ve zkušebním sčítání pomohli.


Pro více informací prosím kontaktujte:

Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu SLDB 2011
Tel.: +420 274 053 163
Mobil: +420 602 604 086
E-mail: ondrej.kubala@scitani.cz
www.scitani.cz


O Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů proběhne v České republice na jaře 2011, rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude noc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je průměrná částka v celé Evropské Unii). Sčítání se na našem území koná pravidelně každých deset let už od roku 1869 a v roce 2011 přinese řadu novinek. Největší z nich je možnost elektronického vyplnění a odeslání sčítacích formulářů přes internet, ale s rozvojem společnosti se mění i otázky. Nově se objeví otázka na registrované partnerství a přibude dotaz na užívání internetu. Sčítání lidu v žádném případě nezjišťuje majetkové ani finanční poměry obyvatel České republiky. Český statistický úřad tak nebude zjišťovat ve sčítání lidu majetek rodin, vybavenost domácností spotřebiči ani příjmy obyvatel.

  • tz20100507.doc