Vysvětlení značky

 

Explikace značky Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Značka sčítání lidu, domů a bytů je navržena jako variabilní symbol, který je vytvořen ze základních komponentů projektu. Tedy v první řadě:

  • piktogram člověka (x s kolečkem)
  • piktogram domu nebo bytu (střecha v x)

Ve druhé řadě v sobě značka obsahuje dále tyto další komponenty:
  • zaškrtnutí v dotazníku (x)
  • matematické znaménko krát (x)
  • součet pod čarou (základní spodní linka)
  • římskou číslici 11 (XI)

Značka jako celek má působit podobně jako řeč čísel výrazným a jasným dojmem, zárověň však nemá postrádat aspekt lidskosti a hravosti.

Následný celý vizuální styl projektu by měl být tvořen v tomto duchu. Komunikace tedy spíše prostřednictvím výrazných grafických symbolů než prostřednictvím fotografií.