Velikost bytu

 

 
FusionCharts.
 
Údaje z Demografické příručky 2007 a Pramenného díla SLDB 2001