Ve vybraných lokalitách začíná distribuce formulářů zkušebního sčítání

 

6. 4. 2010


Ve vybraných lokalitách začíná distribuce formulářů zkušebního sčítání


Praha (6. dubna 2010) – Ve vybraných městech a obcích, které představují vzorek 0,5 % všech obyvatel, domů a bytů v České republice, dnes začíná distribuce formulářů pro tzv. zkušební sčítání. Cílem zkušebního sčítání, jež organizuje Český statistický úřad (ČSÚ), je ověřit správnost všech etap průběhu sčítání a zajistit co nejvyšší srozumitelnost vyplňovaných formulářů před celorepublikovým sčítáním lidu, domů a bytů, které ČSÚ připravuje na březen 2011. Distribuce formulářů zkušebního sčítání skončí 16. dubna.

„Zkušební sčítání si klade za cíl ověřit nové postupy, mezi které patří například možnost vyplnit sčítací formuláře elektronicky, a také odhalit případné nejasnosti týkající se vyplňovaných formulářů z pohledu občanů. Rád bych všechny, kteří byli do projektu zkušebního sčítání vybráni, požádal o spolupráci a pomoc. Předem děkuji za čas, který občané vyplnění formulářů věnují, protože každý správně vyplněný dokument přispěje k úspěšné přípravě celostátního censu v roce 2011,“ říká ke zkušebnímu sčítání, které je dobrovolné, Ing. Stanislav Drápal, místopředseda ČSÚ.

Rozhodným okamžikem zkušebního sčítání, tedy datem, ke kterému se jednotlivé údaje vyplňují, bude půlnoc z 16. na 17. dubna. Do 16. dubna 2010 budou sčítací komisaři jmenovaní ČSÚ, ve většině případů poštovní doručovatelé, osobně distribuovat sčítací formuláře. Sčítací komisaři se budou prokazovat průkazem a k vyplnění formulářů předají občanům veškeré potřebné informace a zodpoví případné otázky. Sčítací formuláře bude poprvé možné vyplnit také elektronicky. Přístup k elektronické verzi formulářů a veškeré nezbytné informace včetně postupu, jak je vyplnit, jsou k nalezení na internetové stránce www.scitani.cz. Vyplněné sčítací formuláře bude možné odevzdat od 17. dubna 2010 několika způsoby: navrácením sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě, bezplatným odesláním poštou v obálce s předtištěnou adresou, osobním předáním na poště nebo odesláním v elektronické podobě. Veškeré údaje zjištěné při sčítání mohou být využity výhradně ke statistickým účelům a podléhají velmi přísné ochraně dle zákona o sčítání lidu, domů a bytů a podle zákona o ochraně osobních údajů. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby podílející se na zpracování údajů jsou vázány přísnou mlčenlivostí, která je časově neomezená.

Sčítání lidu, domů a bytů se konají na celém světě každých deset let. Přinášejí jedinečný komplex údajů o lidské společnosti a získaná data jsou důležitým zdrojem informací pro veřejný i soukromý sektor, pro přerozdělování finančních dotací či zefektivnění služeb v oblastech vzdělávání, zdravotnictví nebo v dopravě.

Kompletní přehled všech měst a obcí v jednotlivých krajích, kterých se zkušební sčítání týká, naleznete v přiloženém dokumentu.

Pro více informací prosím kontaktujte:

Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu SLDB 2011
Tel.: +420 274 053 163
Mobil: +420 602 604 086
E-mail: ondrej.kubala@scitani.cz

  • TZ_zk_scitani_060410.doc
  • TZ_zk_scitani_prehled_obci_060410.doc