Územní přehledy

 

 • PRAMENNÉ DÍLO 1991 - ÚZEMNÍ PŘEHLEDY V DATECH  

 • Tab. 77     Vývoj počtu obyvatelstva podle okresů a vybraných měst v letech 1961 - 1991
 • Tab. 78     Vývoj obyvatelstva podle velikostních skupin obcí v letech 1961 - 1991 podle krajů
 • Tab. 79/1  Věkové složení obyvatelstva ExcelPDF
 • Tab. 79/2  Věkové složení obyvatelstva v %
 • Tab. 80/1  Obyvatelstvo starší 15 let podle dosaženého vzdělání
 • Tab. 80/2  Obyvatelstvo starší 15 let podle dosaženého vzdělání v %
 • Tab. 81     Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
 • Tab. 82     Obyvatelstvo podle místa trvalého bydliště matky v době narození v %
 • Tab. 83     Narození v obci trvalého bydliště podle věku v %
 • Tab. 84/1  Obyvatelstvo podle národnosti
 • Tab. 84/2  Obyvatelstvo podle národnosti v %
 • Tab. 85     Obyvatelstvo s národností československou
 • Tab. 86     Obyvatelstvo ekonomicky aktivní
 • Tab. 87     Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
 • Tab. 88     Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle vybraných odvětví
 • Tab. 89     Počty hospodařících a cenzových domácností
 • Tab. 90     Podíl rodinných domácností se závislými dětmi z celkového počtu cenzových domácností v okrese
 • Tab. 91     Základní charakteristiky domovního fondu
 • Tab. 92     Základní charakteristiky bytového fondu
 • Tab. 93     Složení bytů podle velikosti
 • Tab. 94     Složení bytů podle kategorií
 • Tab. 95     Byty podle technické vybavenosti
 • Tab. 96     Počet občanů, kteří se ke dni sčítání lidů dožili 100 a více let