Tiskové konference s předběžnými výsledky SLDB 2011 za kraje

 Ve dnech 23. - 26. ledna 2012 proběhnou na Krajských správách ČSÚ tiskové konference, které představí předběžné výsledky a zajímavosti ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých krajích i v podrobnějším územním členění. Bližší informace o konání těchto tiskových konferencí jsou zveřejněny na internetových stránkách jednotlivých krajských pracovišť.   /csu/czso/regiony_mesta_obce_souhrn