Sčítání lidu domů a bytů 2011: Skartace formulářů je ukončena

 

16.7. 2012

Český statistický úřad (ČSÚ) je povinen podle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2011, zabezpečit nejpozději do tří let od rozhodného okamžiku sčítání – tedy do 25. března 2014 skartaci všech sčítacích formulářů. Z důvodu maximální ochrany osobních dat získaných při tomto sčítání ČSÚ zabezpečil provedení skartace ve výrazném předstihu.


Dřívější skartace byla podmíněna i úspěšným průběhem převedením dat z papírových nosičů do elektronické podoby a s tím souvisejícími dalšími operacemi. Všechny papírové sčítací formuláře byly skartovány již do poloviny května letošního roku, tedy téměř s dvouletým předstihem. Do konce června pak byla ukončena i skartace dalších dokumentů souvisejících s provedeným sčítáním a obsahující osobní údaje.

Na provedení skartace byla v loňském roce vypsána veřejná zakázka. V soutěžních podmínkách se požadovalo po uchazečích splnění přísných bezpečnostních opatření. Vyžadoval se například certifikát Národního bezpečnostního úřadu. Při každém svozu dokumentů ke skartaci asistoval bezpečnostní pracovník ČSÚ a převezený materiál byl okamžitě skartován za jeho účasti. První svozy proběhly začátkem listopadu 2011. Nejdříve byly skartovány služební dokumenty. Poté nepoužité formuláře a následně - s pokračujícím postupem zpracování - také vyplněné sčítací formuláře a další personální dokumenty.

Celkem proběhlo 41 svozů. Skartováno bylo 112,2 tuny materiálů, z toho 84,5 tuny sčítacích formulářů. Další podstatnou část skartace tvořily služební dokumenty. Bylo odvezeno 830 kontejnerů s celkovým počtem téměř 20 mil. listů, které byly předtím uloženy v 8 442 archivních krabicích. Kromě toho bylo zlikvidováno 23,9 tisíce průkazek sčítacích komisařů a 2,4 tisíce elektronických nosičů dat (především CD a DVD, ale i flash disků a disket). Všechny svozy proběhly bez jakýchkoliv incidentů.

Výrazným zkrácením doby skladování papírových sčítacích formulářů a další dokumentace s osobními údaji se jednak podařilo značně snížit nebezpečí úniku těchto údajů a současně se snížily výdaje na skladování těchto dokumentů, včetně plateb za náročnou ochranu objektu skladování. Tyto úspory lze vyčíslit zhruba na 9 milionů korun.

Kontakty:
Ing. Stanislav Drápal
místopředseda ČSÚ
Tel: 274 052 173
e-mail: stanislav.drapal@czso.cz

Ing. Josef Škrabal
ředitel odboru statistiky obyvatelstva
Tel: : 274 052 189
e-mail: josef.skrabal@czso.cz

  • TZ_SLDB_16_07_2012_1.doc