Sčítání lidu: 30 % lidí vyplní formuláře na internetu

 


Rádi bychom Vás informovali o tom, že skoro třetina lidí v ČR bude vyplňovat sčítací formuláře na internetu, vyplývá to z aktuálních statistik, které získal ČSÚ od České pošty. Sčítací komisař České pošty má za úkol zeptat se při předávání formulářů každé domácnosti, jak si bude přát rodina formuláře odevzdat a nabídnout jí tři základní možnosti: 1) elektronické odeslání na internetu 2) osobní předání sčítacímu komisaři 3) odeslání v předtištěné obálce.

Aktuální statistika ukazuje, že skoro třetina z nás použije internet:

  • 30 % lidí odešle formuláře elektronicky přes internet.
  • 58 % lidí odešle formuláře v obálce, kterou si vzali od sčítacího komisaře, na které je předtištěna adresa P.O.Boxu ČSÚ.
  • 12 % lidí si domluvilo opětovnou schůzku se sčítacím komisařem a bude mu chtít vrátit formuláře osobně.

Tento týden finišuje ČSÚ také s přípravou sčítání lidu v nemocnicích, léčebnách, domovech pro seniory, na studentských kolejích či v hotelích, kde se sčítání připravuje na konec tohoto pracovního týdne (tedy k rozhodnému okamžiku, kterým je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března). V těchto zařízeních nebudou až na výjimky sčítání zajišťovat pracovníci České pošty, ale 2220 sčítacích komisařů ČSÚ. V praxi jde zpravidla o zaměstnance konkrétního zařízení, které ČSÚ najal jako své sčítací komisaře.

Tuto cestu zvolili statistici z ryze praktických důvodů. Například v domovech pro seniory či v léčebnách musí jako sčítací komisař pracovat člověk, který pacienty a klienty dobře zná, je dostatečně trpělivý, bude jim umět s vyplněním formulářů pomoci a všichni mu budou důvěřovat. Nebylo by dobré, aby třeba do domova pro seniory přišel se sčítacími archy zcela neznámý úředník.

Sčítání ve věznicích, na zahraničních vojenských misích či na českých ambasádách po celém světě pak zajišťují sama příslušná ministerstva.

Ondřej Kubala

tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

  • TZ_vyplneni_formulare_internet.doc