Sčítací list osoby

 

Projeďte si formulář myší. U modře zvýrazněných částí je po kliknutí dostupná vysvětlivka pro správné vyplnění. Kliknutím na křížek v rohu vysvětlivku opět schováte.

x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x